Cần biết

Đi Mù Căng Chải 'săn' lúa chín với chi phí gần 4 triệu đồng/người

Dù chỉ có 1 mục đích duy nhất là ngắm những cánh đồng lúa chín vàng đi chăng nữa, bạn vẫn có nhiều thứ phải lên kế hoạch chi tiêu.