Cần biết

Hoàng gia Anh sẽ quyết định ra sao với những thương hiệu từng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II?

Sau khi Nữ hoàng Elizabeth qua đời, những thương hiệu từng được chứng thực bởi Hoàng gia Anh sẽ phải chờ đợi quyết định có được tiếp tục gia hạn hay không bởi Vua Charles III.