Cần biết

Rổ hint nghi vấn Hương Giang - Trần Nhậm hẹn hò: Có cả đồ đôi, đàng trai check in ở biệt thự nhà gái

Hương Giang - Trần Nhậm hoá ra đã phát loạt "tín hiệu" về mối quan hệ đặc biệt?