Doanh nghiệp

Bắc Ninh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Bắc Ninh luôn coi thành công hay thất bại của doanh nghiệp là thành công và thất bại của mình; thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp là thuận lợi, khó khăn của tỉnh”.