Doanh nghiệp

Xử phạt ông chủ kem Tràng Tiền do công bố sai lệch lợi nhuận

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính Công ty cổ phần One Capital Hospitality 150 triệu đồng, do công bố thông tin sai lệch trong BCTC.