Doanh nghiệp

Nhiều giải pháp cộng hưởng kiềm chế lạm phát

Với các chính sách điều hành linh hoạt, kết quả, lạm phát của Việt Nam hiện đang ở nhóm thấp nhất thế giới.