Doanh nghiệp

Mã TDH tăng trần 5 phiên, Nhà Thủ Đức nói "do cung cầu thị trường"

Sau khi có giải trình về nhiều phiên tăng trần liên tiếp của cổ phiếu TDH, mã này lại tiếp tục chạm "đỉnh" chốt phiên ngày 1/6 tại 4.820 đồng/cổ phiếu.