Doanh nhân

Một doanh nghiệp dệt may lớn chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt và cổ phiếu tỷ lệ 72%, thị giá tăng gấp đôi từ đầu năm

Lợi nhuận của Dệt may Huế tăng đột biến từ năm 2021 so với giai đoạn trước đó.