Doanh nhân

CNCTech “bắt tay” với tập đoàn Hàn Quốc phát triển dự án KCN Nam Bình Xuyên

Ngày 15/09/2023 đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược phát triển khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, Vĩnh Phúc giữa CNCTech Group và PNX Group. Sau thương vụ này, CNCTech sẽ nâng tổng quỹ đất công nghiệp của Tập đoàn tại tỉnh Vĩnh Phúc lên tới 500ha.