Tin tức

Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nam Định, ông Trần Anh Dũng, PCT thường trực tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 3 phiếu, số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 50 phiếu