Cà Mau: Nhiều sai phạm xảy ra tại Sở NN&PTNT

Admin

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa ban hành quyết định thu hồi số tiền 1.075 triệu đồng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông tin từ Thanh tra tỉnh Cà Mau cho biết, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 11/TB-TT về việc thanh tra thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong công tác quản lý tài chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Nhiều sai phạm tại Sở NN&PTNT

Thông báo Kết luận thanh tra đã nêu rõ những hạn chế, thiếu sót tại Văn phòng Sở về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa quy định cụ thể chi làm thêm giờ, tiền nước uống, tiền ăn giữa buổi trong hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ; hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho đại biểu là khách mời chưa quy định không thuộc diện hưởng lương từ ngân sách… và một số nội dung chưa đưa vào quy chế như chi từ nguồn thu xử phạt; khoán tiền điện thoại cho tổ liên ngành.

Sự kiện - Cà Mau: Nhiều sai phạm xảy ra tại Sở NN&PTNT

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau.

Chi tiền phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án 531,5 triệu đồng, chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, trong khi văn bản quy định chi phụ cấp kiêm nhiệm hết hiệu lực và thanh toán tiền nhuận bút vượt định mức hệ số 24,7 triệu đồng theo Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND.

Ngoài ra, không thực hiện kiểm tra tài chính nội bộ tại Văn phòng Sở theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC và Đội kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND kế hoạch chưa được phê duyệt theo quy định điểm 5 Điều 2 Quyết định số 1438/QĐ-UBND.

Thanh tra tỉnh Cà Mau còn chỉ ra những sai phạm tại Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án số tiền 519,7 triệu đồng, chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, trong khi văn bản quy định chi phụ cấp kiêm nhiệm hết hiệu lực.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Biển Tây, chi tiếp khách thiếu văn bản hoặc thông báo của các đơn vị được cử đến làm việc; chi mua sắm, sữa chữa hoặc vật tư thay thế thiếu biên bản xác định hiện trạng hư hỏng, thiếu bảng báo giá; một số chứng từ thanh toán công tác phí còn thiếu giấy phân công công tác và giấy đề nghị thanh toán; chưa mở sổ theo dõi xuất – nhập – tồn văn phòng phẩm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi có một số chứng từ thiếu biên nhận trả tiền theo quy chế chi tiêu nội bộ; chi tiếp khách thiếu dự trù trình lãnh đạo phê duyệt, kèm theo văn bản hoặc thông báo của các đơn vị đến làm việc; mua sắm, sửa chữa thay thế mới có một số chứng từ thanh toán thiếu bảng báo giá;

Thanh toán tiền hỗ trợ trực tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 thiếu giấy đề nghị thanh toán, bảng chấm công; thanh toán nhiên liệu kiểm tra, nghiệm thu khoán bảo vệ rừng thiếu biên bản nghiệm thu; thanh toán tiền thuê phương tiện thiếu giấy phân công.

Về dự án, công trình, chưa có đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Trung tâm Khuyến nông, thanh toán tiền thuê hội trường do cán bộ văn phòng UBND xã ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng với Trung tâm khuyến nông và chứng từ thanh toán là biên nhận nhận tiền của cá nhân; hợp đồng mua tôm giống, biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, thời gian tập huấn, thời gian thanh toán các vật tư kèm theo… không phù hợp về trình tự thời gian.

Chi cục Kiểm lâm mua trang thiết bị phòng, chống cháy không có bản đề nghị của các đội; thời gian thuê mướn dọn khu vực tập phòng, chống cháy và buổi tập không phù hợp, tiền ăn tập huấn cho công chức có hưởng lương; việc phê duyệt dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022; thiếu giấy uỷ quyền của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho các hạt kiểm lâm ký hợp đồng lao động.

Xử lý sai phạm

Để xử lý những vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức rút kinh nghiệm tại Sở và chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót theo kết luận thanh tra và các biên bản làm việc tại Sở và các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở.

Cụ thể, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ cần bổ sung đầy đủ các nhiệm vụ chi, nội dung chi và mức chi cụ thể; Hạn chế để tồn quỹ tiền mặt số lượng lớn, có kế hoạch thu hồi nợ tạm ứng, theo dõi các khoản phải thu, phải trả hàng năm còn tồn đọng số tiền lớn, xác định từng trường hợp cụ thể như: không xác định được đối tượng, người đã chết…trình cấp thẩm quyền xin ý kiến xử lý;

Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân tham mưu duyệt chi phải đầy đủ thủ tục theo quy định và kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện đúng quy định; Thực hiện kiểm tra tài chính nội bộ theo quy định tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC; Đội kiểm tra liên ngành theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND xây dựng kế hoạch trình phê duyệt theo quy định tại điểm 5 Điều 2 Quyết định số 1438/QĐ-UBND.

Đồng thời, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi, Ban Quản lý rừng phòng hộ Biển Tây, Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông và Chi cục Kiểm lâm phải tổ chức rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót theo Kết luận thanh tra và các biên bản làm việc với Đoàn thanh tra.

Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau ban hành quyết định thu hồi số tiền 1.075 triệu đồng, trong đó: tại Văn phòng Sở chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án 531,5 triệu đồng; tiền nhuận bút vượt định mức 24,7 triệu đồng và tại Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi chi phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án 519,7 triệu đồng.