DIC Corp muốn 'lấn sân' sang mảng năng lượng, đề xuất đầu tư nhà máy điện rác tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Admin

Trong 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu 358,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 67% và 40% so với cùng kỳ

Mới đây, HĐQT DIC Corp thông qua Nghị quyết thành lập Ủy ban Phát triển bền vững (PTBV) trực thuộc. Đây là đơn vị chuyên trách, có chức năng tham mưu, đề xuất cho công ty về chiến lược, kế hoạch và trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các công tác liên quan đến lộ trình chuyển đổi thực hành ESG. Ngoài ra, đơn vị này còn tham vấn cho các bên liên quan, triển khai thực hiện ESG tại DIC Corp.

Đối với công tác triển khai ESG, Ủy ban có nhiệm vụ xây dựng và báo cáo ESG thường niên, giám sát, đánh giá, điều chỉnh ESG; thực hiện các chính sách, phương pháp để triển khai và thực thi phát triển bền vững tại DIC Corp; thông qua sự phối hợp liên ngành trong và ngoài công ty để xác định rủi ro và đề xuất các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp…

Đối với dự án năng lượng, Ủy ban sẽ tổ chức nghiên cứu, đề xuất lập quy hoạch, kế hoạch phát triển dự án năng lượng, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

Bên cạnh đó, Uỷ ban sẽ tham vấn phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo, trước mắt là nghiên cứu đề xuất đầu tư nhà máy điện rác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; tổ chức thực hiện chính sách, chương trình, đề án xây dựng phát triển dự án năng lượng; tham vấn, thực hiện công tác thẩm tra, thiết kế, xây dựng các công trình năng lượng tại các dự án do DIC Corp làm chủ đầu tư…

Về cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ủy ban Phát triển bền vững, ông Đinh Hồng Kỳ - Thành viên độc lập HĐQT được bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch. Bà Đào Thanh Xuân - Người phụ trách quản trị DIC Corp đảm nhiệm chức vụ thành viên. Ông Lê Kim Chi giữ vị trí thành viên.

Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu 358,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 85,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 67% và 40% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty đã hoàn thành 9% kế hoạch doanh thu và 6,1% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 7 vừa qua.

Lãnh đạo DIC Corp cũng dự báo năm 2023 là một năm tiếp tục nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Trong đó, hành trình để đáp ứng đủ điều kiện được giao đất, huy động vốn và bán hàng rất gian nan, mất nhiều thời gian, theo đó chủ đầu tư phải có năng lực tài chính mạnh, phải bỏ ra nguồn tiền đáng kể mới có thể được bán hàng để tái đầu tư. Trong khi đó, sức mua bất động sản năm 2023 được đánh giá là rất yếu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế.

Một trong các định hướng năm 2023 của DIC Corp đưa ra là phải ưu tiên triển khai đầu tư các công trình nhà ở xã hội tại các dự án của công ty.