Hà Nội, Bắc Giang dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI

Admin

5 tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và vốn giải ngân đều cải thiện, lần lượt đạt 10,86 tỷ USD và 7,56 tỷ USD.

Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 5 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính đến 20/05/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt đạt gần 10,86 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ và tăng 10,6 điểm phần trăm so với 4 tháng đầu năm.

Trong đó, tổng vốn đăng ký đạt hơn 5,26 tỷ USD, tăng 27,8% so với cùng kỳ; tổng giá trị vốn góp đạt gần 3,32 tỷ USD, tăng 67,2% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư mới đã tăng mạnh hơn so với mức tăng trong 4 tháng đầu năm, mức tăng của 4 tháng là 11%. Đồng thời, số dự án đầu tư mới tiếp tục tăng nhẹ 1,2 điểm phần trăm so với 4 tháng và tăng 66,4% so với cùng kỳ.

Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, việc tốc độ tăng số dự án mới lớn hơn tốc độ tăng tổng vốn đầu tư cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam vừa đưa ra các quyết định đầu tư mới.

Đồng thời, cơ quan này cũng nhận định, các tập đoàn lớn hiện đang cẩn trọng, xem xét kỹ việc tiếp tục đầu tư lớn vào Việt Nam trong bối cảnh tác động của chính sách thuế tối thiểu toàn cầu.

Về đối tác đầu tư trong 5 tháng đầu năm, có 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2,53 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam, giảm 14,3% so với cùng kỳ 2022; Nhật Bản đứng thứ hai với gần 2,1 tỷ USD, chiếm gần 19,1% tổng vốn đầu tư, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ.

Đứng thứ ba là Trung Quốc 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,61 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng 41,9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Đài Loan, Hồng Kông, Hàn Quốc...

Xét về địa bàn, Hà Nội đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký thu hút được gần 1,87 tỷ USD, chiếm gần 17,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Đứng thứ hai là Bắc Giang, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1 tỷ USD, chiếm hơn 9,4% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng gấp gần 2,4 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…

Kinh tế vĩ mô - Hà Nội, Bắc Giang dẫn đầu cả nước trong thu hút vốn FDI

Các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70% số dự án mới (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, các dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 1 triệu USD chiếm tới gần 70% số dự án mới. Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư chỉ chiếm gần 2,2% tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong 5 tháng.

Trong khi đó, vốn đầu tư điều chỉnh giảm 59,4% so với cùng kỳ, do không có nhiều dự án điều chỉnh vốn lớn, nhưng mức giảm đã được cải thiện hơn so với các tháng đầu năm.

Số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng 22,8% so với cùng kỳ, thay vì tăng 19,5% trong 4 tháng, tăng 2,6% trong 3 tháng và giảm 6,3% trong 2 tháng đầu năm.

Trước những con số này, Cục Đầu tư nước ngoài khẳng định niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam, vì vậy, họ tiếp tục đưa ra các quyết định mở rộng dự án hiện hữu.

Bên cạnh đó, vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh này chủ yếu nhờ dự án mua cổ phần của nhà đầu tư Nhật Bản tại VPBank với tổng giá trị thương vụ lên tới 1,5 tỷ USD.

Song vốn giải ngân cũng đã có sự cải thiện, 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân ước đạt 7,56 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ, tuy nhiên mức giảm này đã cải thiện so với các thời điểm đầu năm.

Trong 5 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,64 tỷ USD, chiếm 61,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Ngành hoạt động tài chính, ngân hàng đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 1,53 tỷ USD, chiếm hơn 14,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ.

Các ngành kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn, khoa học - công nghệ xếp thứ 3 và 4, với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 1,16 tỷ USD, giảm 61,3% và gần 481 triệu USD, tăng 28,3%. Còn lại là các ngành khác.