Mức đóng đảng phí như thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023

Admin

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1/7/2023, thì mức lương của đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng. Do đó, mức đóng đảng phí của các đối tượng này cũng sẽ thay đổi

Mức đóng đảng phí như thế nào khi lương cơ sở tăng từ 1/7/2023 - Ảnh 1.