Năng lượng tái tạo giúp CRC lãi lớn vẫn không hoàn thành kế hoạch.

Admin

Quý IV/2022, Create Capital Việt Nam (CRC) báo lãi, nhưng về đích chậm chạp hơn so với các quý trước, không hoàn thành kế hoạch mục tiêu 2022.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 77,8 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2021, nhưng lại giảm 62% so với quý III/2022. 

Trong đó, doanh thu từ hoạt động tài chính giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2021, cụ thể giảm 63% từ hơn 3,5 tỷ đồng xuống còn gần 1,3 tỷ đồng. Do chi phí tài chính tăng gần gấp đôi, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của CRC là 3,8 tỷ đồng giảm giảm 46% nhưng vẫn đạt mức tăng 8% so với so với quý IV/2021.

Theo báo cáo, dù những quý cuối năm tốc độ tăng trưởng có biểu hiện chững lại và không có doanh thu từ hoạt động tài chính thì lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất tính đến ngày 31/12/2022 vẫn tăng chủ yếu do dự án điện áp mái đã mang lại lợi nhuận rất lớn cho các công ty con của CRC ở các quý trước. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh của công ty mẹ cũng đã đi vào ổn định và phát triển. 

Cả năm 2022, CRC vẫn ghi nhận doanh thu thuần gần 420,9 tỷ đồng, tăng 15%. Cùng với xu hướng đó, lợi nhuận sau thuế của CRC đạt 26,7 tỷ đồng tăng 19 %. 

Theo kế hoạch đề ra đầu năm, ban lãnh đạo CRC đã đặt ra mục tiêu doanh thu 2022 đạt 1088,38 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 86,15 tỷ đồng. Với kết quả trên, tập đoàn này đành phải ghi nhận không đạt chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, Tính đến ngày 31/12, tổng tài sản tập đoàn hơn 647,3 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Nợ ngắn hạn của CRC tăng nhẹ 7%, lên 169 tỷ đồng, trong khi nợ dài hạn lại giảm 23% xuống 102 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. 

Biến động tới từ chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gấp đôi lên gần 43,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó chi phí trả trước dài hạn cũng tăng gấp 3 lần lên 146,5 tỷ đồng. Các nguồn chi này chủ yếu do đầu tư các công trình năng lượng mới của Tập đoàn như Dự án điện mặt trời Phú Thọ, Nhà máy sản xuất lưới, thép Vinasolar Bảo Lộc, Nhà máy pin Yên Bái và nhiều dự án còn dang dở khác.

Tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả hơn 271.3 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm 57% còn hơn 10,1 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 155,5 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 376 tỷ đồng, chiếm hơn phân nửa tổng nguồn vốn.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên ngày 6/2, cổ phiếu CRC đang giảm 1,21%, xuống 5.700 đồng/CP.