Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Admin

Quốc hội đã bầu ông Lê Quang Mạnh giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XV.

Chiều 22/5, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, với 468/469 biểu quyết tán thành (bằng 94,74% tổng số đại biểu quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV Tp. Cần Thơ giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Trước khi biểu quyết thông qua Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình giới thiệu ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Cần Thơ để Quốc xem xét bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Tiêu điểm - Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Các đại biểu tham dự phiên họp chiều 22/5.

Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê ở thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Tp. Hà Nội; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Ông giữ các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII; Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ khóa XV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV

Tóm tắt quá trình công tác của ông Lê Quang Mạnh:

- 1/1997 -11/1997: Cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 12/1997 - 9/2003: Chuyên viên Vụ Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2003 - 2/2005: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2005 - 2/2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2008 - 9/2010: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 10/2010 - 3/2011: Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2011 - 3/2014: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 4/2014 - 6/2016: Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 7/2016 - 3/2018: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 3/2018 - 5/2019: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- 6/2019 - 9/2020: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

- 10/2020 - 1/2021: Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 2/2021 - 6/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ

- 7/2021: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Đảng.