Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Admin

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Nam Định, ông Trần Anh Dũng, PCT thường trực tỉnh có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 3 phiếu, số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất với 50 phiếu

Sáng 9/12, kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm 27 chức danh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh. 

Sự kiện - Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất

Các đại biểu HĐND tỉnh Nam Định bỏ phiếu tín nhiệm.

Sau khi bỏ phiếu, kết quả có 4 người có 56/56 phiếu tín nhiệm cao, đạt 100%. gồm ông Lê Quốc Chỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Đình Nghị Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và ông Đinh Ngọc Văn, Uỷ viên UBND tỉnh.

Đồng thời, 9 người có số phiếu tín nhiệm cao đạt từ 95% trở lên, gồm: ông Mai Thanh Long, Phó Chủ tịch HĐND với 55 phiếu, chiếm 98,2%; bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 54 phiếu, chiếm 96,4%; ông Nguyễn Tiến Dũng, GĐ Sở Văn Hoá Thể thao và Du lịch với 54 phiếu, chiếm 96,4%; ông Đinh Xuân Hùng, GĐ Sở Giao thông vận tải với 54 phiếu, chiếm 96,4%; bà Chu Thị Hồng Loan, Chánh Văn phòng UBND tỉnh với 55 phiếu, chiếm 98,2%; ông Vũ Trọng Quế, GĐ Sở Thông tin và truyền thông với 54 phiếu, chiếm 96,4%; ông Mai Văn Quyết, GĐ Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh với 54 phiếu, chiếm 96,4%; ông Phạm Văn Sơn, GĐ Sở Tài nguyên và môi trường với 55 phiếu, chiếm 98,2%; ông Trần Minh Tiến, GĐ Công an tỉnh tỉnh với 55 phiếu, chiếm 98,2%.

Trong 27 người được lấy phiếu tín nhiệm, có 14 người không có phiếu tín nhiệm thấp, 6 người đạt số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất.

Sự kiện - Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Nam Định có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất (Hình 2).

Quang cảnh kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Nam Định khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp thứ 15 này, các đại biểu đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã duy trì ổn định và có bước phát triển trong bối cảnh kinh tế trong nước, thế giới có nhiều biến động và những nỗ lực đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng cho rằng: nhiệm vụ trong năm 2024 là rất quan trọng, góp phần hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên đề nghị cần phân tích kĩ bối cảnh, tình hình để đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, sát, đúng, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; nhất là phải khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế đã chỉ rõ trong báo cáo kinh tế - xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Thành Nam