Tổng doanh thu du lịch của Quảng Ninh trong quý I/2023 ước đạt 8.555 tỷ đồng

Admin

Quý I/2023, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 4,85 triệu lượt, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ và tổng doanh thu du lịch ước đạt 8.555 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Ngày 22/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị để đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Theo đó, quý I/2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước tăng 8,04%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 14.800 tỷ đồng, bằng 27% so với dự toán, tăng 8% cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 11.270 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 8% cùng kỳ và thu xuất nhập khẩu ước đạt 3.530 tỷ đồng, bằng 29% dự toán, tăng 7% cùng kỳ.

Ngành dịch vụ của tỉnh tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và là động lực tăng trưởng chính, chiếm tỷ trọng 30,6% trong GRDP.

Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh trong quý I/2023 ước đạt 4,85 triệu lượt, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ và tổng doanh thu du lịch đạt 8.555 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Đặc biệt, tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và thu hút đầu tư dự án, công trình trọng điểm, động lực… Ngoài ra, các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm. Các vấn đề về an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm... Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Về các nhiệm vụ, mục tiêu cần đạt được trong quý tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh thống nhất, trong quý II/2023, tỉnh phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 9,51%. Tổng thu ngân sách nhà nước quý II/2023 không thấp hơn 15.000 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 29.800 tỷ đồng. Đồng thời, thu hút khách du lịch quý II/2023 đạt ít nhất 3,6 triệu lượt và cả năm đạt khoảng 15 triệu lượt…

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, phải tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất, kỷ cương, kỷ luật và sức làm việc, sức sáng tạo cả hệ thống chính trị; giữ vững niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân;… Đồng thời, giữ vững các trụ cột tăng trưởng về đầu tư công, sự phát triển ổn định của ngành than gắn với tăng năng lực sản xuất mới của ngành chế biến chế tạo nhờ nâng cao hiệu quả thu hút FDI, trọng tâm trọng điểm là tại KKT Quảng Yên, các KCN nằm trong địa bàn KKT Quảng Yên và trụ cột tăng trưởng trong phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại, xuất nhập khẩu, logistics gắn với kinh tế biển…