Công nghệ - Đời sống

"Xe lái hay" không còn khó định nghĩa với giới reviewer trẻ tuổi

Tân Một Cú, Phúc Thành, Hoàng Vũ, Tee Anh đều có những quan điểm riêng về thế nào là “xe lái hay” và những tiêu chí trong giải thưởng Better Choice Awards 2023.