Doanh nhân

Coteccons bắt đầu thay đổi năm tài chính, đặt mục tiêu lợi nhuận 274 tỷ đồng

Lợi nhuận Coteccons dự kiến tăng trưởng mạnh trở lại sau khi ở mức thấp 3 năm gần đây.