Tập huấn nâng cao ứng dụng thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Admin

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, Luật CSCĐ được ban hành là hết sức cần thiết, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.

Ngày 22/3, Bộ Công an tổ chức hội nghị tập huấn Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Dự án Luật CSCĐ được Bộ Công an giao Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng từ năm 2019 nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo cơ sở vững chắc để CSCĐ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, góp phần bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.

Sự kiện - Tập huấn nâng cao ứng dụng thi hành Luật Cảnh sát cơ động

Tòa cảnh hội nghị tập huấn Luật Cảnh sát cơ động

Với mục đích tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, Bộ Công an đã ban hành và triển khai Luật Cảnh sát cơ động với nhiều nội dung mới, quy định cụ thể, chi tiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát cơ động và triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Sự kiện - Tập huấn nâng cao ứng dụng thi hành Luật Cảnh sát cơ động (Hình 2).

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ đã quán triệt những nội dung cơ bản của Luật CSCĐ và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Trong đó, nêu rõ sự cần thiết ban hành Luật CSCĐ, mục đích, quan điểm chỉ đạo xây dựng luật, quá trình xây dựng dự án luật và bố cục của Luật CSCĐ.

Truyền tải những quy định chung về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của CSCĐ; các quy định đảm bảo hoạt động và chế độ, chính sách đối với CSCĐ; chế độ quản lý Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với lực lượng CSCĐ.

Sự kiện - Tập huấn nâng cao ứng dụng thi hành Luật Cảnh sát cơ động (Hình 3).

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh CSCĐ phát biểu.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của đại biểu tại các điểm cầu, chỉ ra phương hướng và cách thức triển khai thực hiện Luật phù hợp, khoa học, hiệu quả.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh việc ban hành Luật CSCĐ là thật sự cần thiết, với nhiều nội dung mới, sát thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sự kiện - Tập huấn nâng cao ứng dụng thi hành Luật Cảnh sát cơ động (Hình 4).

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu.

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng Luật vào thực tiễn công tác, Tư lệnh trưởng Cảnh sát cơ động đề nghị tăng cường phổ biến rộng rãi nội dung luật tới đông đảo cán bộ, chiến sỹ cùng nắm vững và thực hiện nghiêm; các địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ chính quyền ban hành các văn bản triển khai thực hiện chi tiết gắn với điều kiện thực tiễn tại từng địa bàn.